Chemické látky v jednorázových plenkách – francouzská studie

Chemické látky v jednorázových plenkách – francouzská studie ANSES

V roce 2019 proběhla výjimečná studie jednorázových plen. Zadavatelem studie byla francouzská vláda a studii prováděla francouzská vládní agentura pro životní prostředí ANSES. Ve studii došla k závěru (pro nás, kteří situaci sledujeme dlouhodobě žádné překvapení), že v průzkumu 23 značek plenek, dostupných na francouzském trhu 2016 – 2018, se vyskytují stopová množství nebezpečných chemikálií. Některé z těchto chemických látek překračují při dlouhodobé expozici bezpečné hodnoty pro zdraví kojenců. Byl potvrzen i nález stopových množství glyfosátu.

Je to nová informace?

Já sama jsem se rozhodla v roce 2005 používat látkové pleny na základě studie WEN z roku 2000 (chemický rozbor pěti nejznámějších značek v UK). Už z této studie plynulo, že v jednorázových plenách se nachází stopová množství nebezpečných chemikálií, kterým svoje děti vědomě nechci vystavovat.

Přesto se znovu a opakovaně setkávám s tím, že o možném riziku dlouhodobé expozice chemických látek v jednorázových plenách rodiče malých dětí nikdy neslyšeli a ani je tato možnost nenapadla. U dámských vložek je to podobné, snad jen tampony trošku někdy vyvolají záchvěv vzpomínky na informaci v souvislosti se syndromem toxického šoku.

Jako kdyby to, že se to prodává v obchodě, automaticky implikovalo, že je to bezpečné a v pořádku. Jasně - o něco se opřít při rozhodování musíme, nemůžeme nakupovat s neustálou paranoiou. Se vzrůstající dostupností odborných informací i my, jako obyčejní spotřebitelé, ale máme v rukách čím dál lepší nástroje pro rozhodování a můžeme naše spotřební chování podrobit kritickému zkoumání.

Odkaz na celou studii ANSES ve FJ i v AJ je na konci článku.

Proč by nás měla zajímat studie jednorázových plen?

Francouzská ANSES studie je největší oficiální studií, která otevřeně tvrdí, že v jednorázových plenách jsou škodlivé či přímo nebezpečné chemikálie.

V roce 2019 proběhla i českými zprávami informace právě o francouzské vládní studii, která informovala o tom, že ve všech pětadvaceti vzorcích jednorázových plen prodávaných na francouzském trhu, byly nalezeny nebezpečné chemikálie. Francouzská ministryně zdravotnictví druhým dechem samozřejmě uklidňovala rodiče, že množství v plenách není životu nebezpečné, aby nevyvolala paniku. Nicméně sama agentura ANSES neškodnost nepotvrdila – dle ANSES nelze rizika vyloučit.

Ministryně zároveň slíbila, že francouzská vláda přijme další kroky k nápravě. ANSES vydalo doporučení k odstranění chemických látek z výrobního řetězce a nabádá ke kontrole čistoty vstupních surovin - z kterých se právě do jednorázových plen dostávají škodlivé chemikálie. Pokud se mi podařilo dohledat, probíhají dlouhodobé pracovní skupiny k tomuto tématu. Pokud máte někdo z Francii aktuální info, budu ráda, když se mi ozvete, díky!

Odezva české veřejnosti byla velmi vlažná až nulová – když se o této studii zmíním v hovoru s čerstvými i zasloužilými rodiči nebo v diskusích na sociálních sítích, slyší o ní lidé poprvé a žádnou informaci o glyfosátu (či vůbec o škodlivých chemikáliích) v jednorázových plenách nezaznamenali. Přitom už v roce 2018 glyfosát zmiňuje i dTest u testu jednorázových plen.

Co je glyfosát?

Citace z wikipedie:

Glyfosát (N-(fosfonomethyl)glycin) je širokospektrální systémový herbicid a desikant (látka, která vysušuje) plodin. Je to organická sloučenina obsahující fosfor, konkrétně fosfonát. Používá se na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav, které konkurují zemědělským plodinám.

Výrobce uvádí, že dokonce ani stonásobek expozice, ke které dochází při běžném používání glyfosátu, nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) však v březnu 2015 zařadila glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A) s odůvodněním, že považuje za dostatečné důkazy toho, že glyfosát může způsobovat rakovinu u laboratorních zvířat a u lidí vede ke vzniku nehodgkinových lymfomů. Výrobce Monsanto toto rozhodnutí zpochybňuje s odkazem na odborné studie i názor jiných regulačních institucí. Reakce expertů na danou problematiku jsou různé

Zdá se, že i novější studie potvrzují (a budoucí patrně znovu potvrdí), že glyfosát pro lidské zdraví není bezpečná látka - viz Studie o bezpečnosti glyfosátu z roku 2019 z Washingtonské univerzity, která potvrzuje silněji, než předchozdí studie, souvislost expozice glyfosátu a zvýšeného rizika vzniku rakovinných nádorů. Link na konci článku ve zdrojích.

Znovu tedy nemáme úplně stoprocentní informace - ale máme informace jako podklad pro vlastní rozhodnutí o tom, co chceme pro své dítě používat a jaká míra rizika je pro nás přijatelná. Protože volba je vždy volba a vážení různých faktorů - neexistuje jediná správná cesta. To by jinak bylo pak snadné a nemuseli bychom se rozhodovat :-D. 

To celé otevírá diskusi o tom, co vlastně víme o složení papírových plen? A jaké máme důkazy o jejich bezpečnosti?

V našich luzích a hájích jsem našla relevantní z poslední doby jen testování z roku 2018 Krajské hygienické stanice ve Zlíně, která kontrolovala plnění požadavků dle norem u tří značek jednorázových plen a u tří běžných čtvercových plen s potiskem koupených v běžné distribuční síti. Neuváděli naměřené hodnoty – jen, že pleny vyhověly (u dvou čtvercových nevyhověl otěr, ale z barviva se neuvolňovaly žádné škodlivé látky). Bez konkrétních čísel se nedá výsledek nijak porovnat se studií ANSES.

 V roce 2018 dTest v rámci testu jednorázových plen zmiňuje u dvou značek nalezení stopového množství gyfosátu.

V pleně je dítě prvních 730 dnů svého života neustále

V čem spatřuji problém já osobně (a co bylo kořenem našeho dávného rozhodnutí používat pro první vlastní dítě látkové pleny) je časový úsek, po který je dítě vystaveno působení případných chemických reziduí v jednorázových plenách. Nerozporuji, že každá jedna plenka nepřekračuje normami dané množství případných nebezpečných chemických látek. Ale počítal někdo s časovým faktorem? S dlouhodobým vstřebávání chemických reziduí přes kůži do těla z jednorázových plen po dobu minimálně dvou let?

Pro mě bylo zásadní, že existuje pochybnost o bezpečnosti a že zrovna u plen mohu velmi snadno ovlivnit to, jaké chemické látky budou v kontaktu s pokožkou (a tedy tělem) našeho dítěte. Postupem času, jak jsem se jako rodič začala víc zajímat o bezprostřední okolí svých dětí z hlediska chemické bezpečnosti, jsem začala řešit i kosmetiku, prací prostředky a úklidové prostředky. Nepřišlo to vše najednou - ale postupně se to nabalovalo a zapadlo do sebe, jako dílky puzlíků. Tato cesta nebude nikdy u konce, protože dosáhnout dokonalosti není možné, ale každý malý střípek se počítá. Stále děláme rozhodnutí podle aktuální životní situace a našich znalostí.

Jak se rozhodnout, jaké pleny používat?

Máme tak opět k dispozici díky studii ANSES aktuální informaci, že není vše tak v pohodě, jak by se v regálech s jednorázovými plenkami v obchodech mohlo zdát. A jak by se mohlo zdát z reklam se smějícími se miminky, které dle ní vydrží 12 hodin v jednorázové pleně bez přebalení.  Jak s tou informací naložíme je osobní zodpovědnost každého z nás – naše dítě, naše zodpovědnost. Díky ANSES studii můžeme učinit o trochu víc informované a vědomé rozhodnutí na základě dat a nikoli pouze intuice.

Informace o chemických látkách v jednorázových plenách tak může být další střípek do rozhodovávání rodičů o tom, jaké pleny pro své děťátko zvolit.

U látkových plen máme mnohem větší pole možností ovlivnit materiály plen i podmínky, za kterých jsou vyrobené. Můžeme se zaměřit na organicky pěstované suroviny pro výrobu látky. Můžeme se zaměřit na lokalitu, kde je materiál zpracováván, i za jakých podmínek jsou plenky šité. Když uvažujeme tímto směrem, obvykle zde nám jako nevhodné z rozhodování vypadnou levné pleny čínské výroby z aliexpresu a od různých přeprodejců, protože tam jsou podmínky výroby mnohem hůř kontrolovatelné evropskými autoritami a garance absence např. azobarviv je prakticky nulová.

Pokud začneme hledat plenu pro svoje dítě přes tyto filtry, zaměříme se obvykle na výrobce s historií, rodinné firmy, které si samy hlídají kvalitu zdrojů i výroby. A pokud do toho zahrneme i enviromentální filtry, může být důležité i to, do jaké míry jsou pleny vyráběny lokálně, či do jaké míry dováženy.

Rozhodnutí je na nás, data máme 

Dělat informovaná rozhodnutí není snadné – ale informace máme k dispozici. Nebojme se je použít a vybrat si cestu, která je vědomě v souladu s naším svědomím a s naším životním stylem. Svým rozhodnutí o volbě plenek ovlivňujeme jak mikro, tak makro prostředí kolem nás. Jak život dítěte, tak i v makro měřítku přispíváme střípkem k tomu, v jakém životním prostředí naše dítě bude jednou v budoucnu žít. 

 

Zdroje:

 

Tento text i jeho části podléhají autorským právům. Díky, že ctíte autorské právo a respektujete vynaloženou energii, která za blogem Látkovky.cz stojí. V případě zájmu o spolupráci se mi, prosím. ozvěte. Děkuji. Markéta, Látkovky.cz

Další články, které by vás mohly zajímat:

 

     

 

    

 

Blog latkovky.cz - další články

Pokud ti moje práce pomáhá, můžeš mě podpořit odběrem ve formě jednoho virtuálního kafe měsíčně na platformě Herohero. Díky tomu budu moci pokračovat v Látkovkách. 

 Pomohla jsem vám svojí prací? Můžete mě podpořit na Herhore. Moc děkuji. Markéta