Posouzení životního cyklu jednorázových a látkových plenek v UK 2023

Látkové pleny jsou ekologičtější, než jednorázové - produkují o 25% méně CO2Věčná diskuse, jestli jsou skutečně látkové pleny šetrnější k životnímu prostředí, nebo nikoli, má odpověď. V Británii aktuálně (2023) publikovali vládní výzkum Defrta Hodnocení životního cyklu jednorázových a opakovaně použitelných plenek, který jednoznačně potvrzuje, že látkové pleny jsou pro životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobky šetrnější

Mě to nepřekvapuje - látkové pleny jsme poprvé použila v roce 2005 a od té doby se jim věnuji i na profesní úrovni. 

V roce 2023 provedla Defra hodnocení životního cyklu (LCA), které porovnávalo dopad jednorázových a látkových, tedy opakovaně použitelných, plenek na životní prostředí.

Předchozí zpráva LCA, která byla vypracována před více než 15 lety v roce 2008, už neodpovídala současné situaci ve Spojeném království ohledně výroby plenek a ohledně nakládání s odpady. Od roku 2008 se toho hodně změnilo. Jak tedy zpráva dopadla?

Klíčové informace z Posouzení životního cyklu plen 2023

Posouzení životního cyklu (LCA) jednorázových a opakovaně použitelných plenek v roce 2023 prokázalo:Dopad výroby je u látkových plen o 90% nižší, než u jednorázových. Látková plena je ekologičtější, než jednorázová.

  • Opakovaně použitelné pleny produkují o 25 % méně CO2 než jednorázové pleny.

  • Dopad výroby na životní prostředí je u látkových plen o více než 90 % nižší než u jednorázových plenek.

  • Dopad likvidace jednorázových plen na životní prostředí je devětkrát vyšší než u plen pro opakované použití.

  • Zpráva ukazuje, že i po započtení praní a sušení jsou látkové pleny stále nejlepší volbou pro životní prostředí.

  • Látkové plenky spotřebují o 97,5 % méně surovin než jednorázové - za 2,5 roku používání jednorázových plenek se spotřebuje 128,36 kg surovin oproti 3,22 kg plenek pro opakované použití.

  • Pokud by každé dítě ve Velké Británii, které používá plenky, používalo místo jednorázových plen látkové plenky, ušetřilo by to ekvivalent 700 milionů automobilových mil CO2 - to je pro představu téměř 3 000 cest na Měsíc v autě!


Vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie získávají stále větší podíl na trhu, budou se látkové pleny ve srovnání s jednorázovými plenami z hlediska ochrany životního prostředí jen zlepšovat.

A co ekojednorázovky? Jsou šetrnější k životnímu prostředí?

Rodiče se často uklidňují tím, že přece používají tzv. ekologické jednorázové pleny. I ty studie řešila a ekologické svědomí si těmito plenkami bohužel neuklidníme, protože studie říká, že v konečném důsledku budou dopady podobné jako u "standardních" jednorázovek. On je totiž výrobní a logistický proces u obou v podstatě stejný.

  • Ačkoli se mohou lišit dopady CO2 na počátku výroby surovin (v obou případech), celková spotřeba zdrojů je stejná.
  • Je třeba vzít v úvahu i další dopady, jako je přemístění plodin (z výroby potravin), využití půdy, používání pesticidů atd.
  • Po skončení životnosti budou buď skládkovány, nebo spáleny stejně jako běžné jednorázové pleny.

Důležitým faktorem je, že ekologické jednorázové výrobky bohužel poměrně často končí kontaminací domácí recyklace, protože lidé jsou zmateni a myslí si, že mohou jít do recyklačního koše. Tento omyl a znečištění má za následek ještě větší množství odpadu, který nelze znovu zpracovat a musí se skládkovat nebo spalovat.

 Látkové pleny jsou budoucnostLátkové pleny jsou ekologičtější, než jednorázové. Dopad likvidace opadu je 9x vyšší u jednorázových plen.

Ze studie plyne jasné doporučení pro britskou vládu, že je třeba, aby začala jednat a aktivně propagovala látkové pleny.

Látkové pleny dávají smysl i z hlediska cirkulární ekonomiky.  Česká repulika má na webu ministerstva životního prostředí dokument Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040, který se věnuje i nakládání s odpady. Emise skleníkových plynů z odpadů vzrostly v ČR mezi lety 1990–2017 o 81 %. Dokument mj. vyzdvihuje i podporu principu placení poplatků za odpady na základě skutečně vyprodukovaného množství, což se dotkne rodin, které používají jednorázové pleny, poměrně významně.

Nepřímo tak z dokumentu plyne, že i Česká republika by měla aktivně na úrovni obcí v rámci cirkulární ekonomiky podporovat látkové pleny.


Nebojte se ohledně plen (a budoucnosti) pro svoje dítě rozhodovat informovaně. Věřím, že zejména mnoho mužů tuto studii uvítá, protože z mých zkušeností s rodiči hlavně muži zpochybňují látkové pleny kvůli praní a sušení. A taky máte díky studii data pro věčné rejpálky z řad bezdětných kolemjdoucích. 

Ke stažení:

Zpráva Hodnocení životního cyklu jednorázových a látkových plenek v roce 2023 (v AJ)

Strategický rámec Cirkulární Česko 2040  (v ČJ)

 

Pokud ti moje práce pomáhá, můžeš mě podpořit odběrem ve formě jednoho virtuálního kafe měsíčně na platformě Herohero. Díky tomu budu moci pokračovat v Látkovkách.  

podpořte latkovky.cz na herohero - děkuji

Tento text i jeho části podléhají autorským právům. Díky, že ctíte autorské právo a respektujete vynaloženou energii, která za blogem Látkovky.cz stojí. V případě zájmu o spolupráci se mi, prosím. ozvěte. Děkuji. Markéta, Látkovky.cz

Pokud vám moje práce pomáhá, můžete mě pozvat na kafe a podpořit moji práci.

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

 

Čištění pračky 

.

Kolik stojí vyprání pračky s plenkami? .  

 

Blog latkovky.cz - další články