Analýza životního cyklu plen

Životní cyklus plen je komplexní proces, který zahrnuje všechny fáze výroby, používání a nakládání s plenkami, od začátku až do konce. Tento cyklus má značný dopad na životní prostředí a spotřební návyky.

 

Jak vypadá pohled na životní cyklus plen:

 

 1. Dobývání surovin: Výroba plen začíná dobýváním surovin, jako je dřevo pro celulózovou výrobu nebo ropa pro výrobu plastových částí.

 2. Výroba surovin: Suroviny se zpracovávají a transformují na materiály, které se používají k výrobě plen. To může zahrnovat výrobu celulózového vlákna, netkaných textilií, polymerů a dalších materiálů.

 3. Výroba plen: Materiály se skládají do plenek pomocí speciálních technik a procesů. To zahrnuje stříhání, spojování a aplikaci absorpčních vrstev.

 4. Distribuce a prodej: Hotové plenky se distribuují do prodejen a online obchodů, odkud je spotřebitel nakupuje a dováží do místa spotřeby, do svého domova.

 5. Používání: Rodiče používají plenky pro své děti během fáze dětského růstu. Plenky se často používají denně a musí být pravidelně vyměňovány.

 6. Ukládání a nakládání s odpadem: Po použití jsou plenky odstraňovány. Způsob, jakým jsou zlikvidovány, může mít velký dopad na životní prostředí. Plenky končí na skládkách nebo jsou spalovány.

 7. Recyklace: To by byla hezká část, ale v podstatě není stále u plen ani vložek k dispozici, takže recyklaci u jednorázových plen můžeme škrtnout a u látkových probíhá obvykle ve formě degradace látkové pleny na úklidový textil v domácnosti a násldně též přijde obvykle do směsného odpadu. 

 8. Inovace a udržitelnost: Výrobci plen se snaží inovovat, aby snížili ekologický dopad. To zahrnuje vývoj ekologicky šetrnějších materiálů a technologií.

Celý tento cyklus zahrnuje mnoho faktorů, jako je energetická spotřeba, voda, emise, nakládání s odpadem a další. Různí výrobci a spotřebitelé mohou mít odlišný přístup k tomu, jak minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Zvědomění spotřebitelů o výběru ekologicky šetrných plen a udržitelných postupů může hrát klíčovou roli v omezení negativního dopadu životního cyklu plen na planetu.

 

Jak se liší životní cyklus látkových plen od jednorázových plen?

 

Životní cyklus látkových plen a jednorázových plen se liší v několika klíčových aspektech. Každý typ plenek má své výhody a nevýhody v různých fázích cyklu, a to včetně výroby, používání a nakládání s odpadem. Porovnejme tedy oba typy plenek v různých fázích životního cyklu:

1. Výroba:

 • Látkové pleny: K výrobě látkových plen jsou potřeba textilní materiály, jako je bavlna nebo bambus. Tyto materiály mohou být organicky pěstované, což snižuje dopad na životní prostředí. Samotný proces výroby textilních plen spotřebovává vodu a energii.

  Součástí výroby materiálů pro látkové pleny může být uzavřený nebo méně náročný vodní okruh. To znamená, že voda použitá při výrobě látkových plen může být částečně recyklována nebo znovu použita, což může snížit celkovou spotřebu vody pro látkové plenky


  Někteří výrobci látkových plen a textilií se snaží minimalizovat negativní dopad na životní prostředí tím, že implementují ekologické postupy výroby. To může zahrnovat používání recyklované vody, efektivní systémy čištění vody a úsporné postupy, které snižují spotřebu vody a dalších zdrojů. 


 • Jednorázové pleny: Výroba jednorázových plen zahrnuje chemické látky, polymery a celuló zu. Tyto suroviny mají také výrobní náklady včetně energie a vody. Některé jednorázové plenky mohou obsahovat různé chemické složky.  


  Spotřeba vody při výrobě celulozy pro jednorázové pleny se může lišit v závislosti na konkrétním výrobním procesu, technologiích a postupech používaných v jednotlivých továrnách. V průmyslové výrobě celulozy může být spotřeba vody poměrně vysoká, protože procesy chemického rozkladu dřeva na vlákna a následná úprava celulozy mohou vyžadovat značné množství vody. Odhadované spotřeby vody se mohou pohybovat od několika set až po tisíce litrů vody na každou tunu výrobené celulozy.

  Je důležité si uvědomit, že výroba jednorázových plen zahrnuje nejen výrobu celulozy, ale také další procesy, jako je výroba absorbentního jádra, elastických proužků, lepicích prvků a obalů. Každá z těchto fází může také spotřebovávat vodu a jiné zdroje.

   

2. Používání:

 • Látkové pleny: Látkové pleny jsou opakovaně používány a pravidelně prané. To může znamenat spotřebu vody, energie a pracích prostředků. 

 • Jednorázové pleny: Tyto plenky jsou používány jednou a poté zlikvidovány. Používání jednorázových plenek nevyžaduje praní, ale vyžaduje opakovanou energii vynaloženou na dopravu plen z továrny ke spotřebiteli a každá použitá jednorázová plena se stává těžko recyklovatelným a rozložitelným odpadem. 

3. Nakládání s odpadem:

 • Látkové pleny: Přestože látkové pleny způsobují méně odpadu než jednorázové plenky, vyžadují praní a údržbu. V případě poškození nebo opotřebení je možné části látkových plenek často recyklovat, například na úklidové textiliie v domácnosti

  Látkové pleny se rozkládají mnohem rychleji než jednorázové pleny, protože jsou vyrobeny z přírodních materiálů, které jsou méně odolné vůči rozkladu. Nicméně i u látkových plen záleží na konkrétních podmínkách a složení pleny.

  Látkové pleny jsou často vyrobeny z bavlny, bambusu, konopí nebo jiných přírodních vláken. Tyto materiály mají mnohem kratší dobu rozkladu než plastové a syntetické materiály používané v jednorázových plenách.

 • Jednorázové pleny: Tyto plenky jsou většinou odstraněny jako směsný odpad. Zde je potřeba vzít v úvahu dlouhodobý dopad na skládkách, protože jednorázové plenky se rozkládají velmi pomalu. 

  Podle odhadů může trvat až 500 let, než se jednorázová plena zcela rozloží na skládce. To je způsobeno tím, že většina moderních jednorázových plen obsahuje plastové komponenty, celulozu a absorbery, které mají velmi dlouhou dobu rozkladu. Kromě toho mohou být na skládce pleny vlivem stlačení a nedostatku kyslíku vystaveny anaerobnímu rozkladu, což může zpomalit rozkladové procesy.

 

Jaká plena je ekologická? Papírová nebo látková?

V Británii aktuálně (2023) publikovali vládní výzkum Defra Hodnocení životního cyklu jednorázových a opakovaně použitelných plenek, který ve výsledku jednoznačně potvrzuje, že látkové pleny jsou pro životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobky šetrnější

Nejsilnější argument pro mě osobně plynoucí ze studie Defra je, že látkové plenky spotřebují o 97,5 % méně surovin než jednorázové - za 2,5 roku používání jednorázových plenek se spotřebuje 128,36 kg surovin oproti 3,22 kg za stejné období u plenek látkových.

Látkové pleny dávají smysl i z hlediska dnes stále více diskutované cirkulární ekonomiky.  Česká repulika má na webu ministerstva životního prostředí dokument Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040, který se věnuje i nakládání s odpady. Emise skleníkových plynů z odpadů vzrostly v ČR mezi lety 1990–2017 o 81 %. Dokument mj. vyzdvihuje i podporu principu placení poplatků za odpady na základě skutečně vyprodukovaného množství, což se dotkne rodin, které používají jednorázové pleny, poměrně významně.

Nepřímo tak z dokumentu plyne, že i Česká republika by měla aktivně na úrovni obcí v rámci cirkulární ekonomiky podporovat látkové pleny.


Nebojte se ohledně plen (a budoucnosti) pro svoje dítě rozhodovat informovaně. Věřím, že zejména mnoho mužů tuto studii uvítá, protože z mých zkušeností s rodiči hlavně muži zpochybňují látkové pleny kvůli praní a sušení.

A taky máte díky studii data pro věčné rejpálky z řad náhodných radících kolemjdoucích. 

Ke stažení:

Zpráva Hodnocení životního cyklu jednorázových a látkových plenek v roce 2023 (v AJ)

Strategický rámec Cirkulární Česko 2040  (v ČJ)

 

 Pokud ti moje práce pomáhá, můžeš mě podpořit odběrem ve formě jednoho virtuálního kafe měsíčně na platformě Herohero. Díky tomu budu moci pokračovat v Látkovkách.  

Tento text i jeho části podléhají autorským právům. Díky, že ctíte autorské právo a respektujete vynaloženou energii, která za blogem Látkovky.cz stojí. V případě zájmu o spolupráci se mi, prosím. ozvěte. Děkuji. Markéta, Látkovky.cz

Pokud vám moje práce pomáhá, můžete mě pozvat na kafe a podpořit moji práci.

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

 

Čištění pračky 

.

Kolik stojí vyprání pračky s plenkami? .  

 

Blog latkovky.cz - další články